Hedeflerinize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Hedeflerinize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

3.09.2021

Hedeflerinize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

İşe Alım için Hedeflerimiz

İşe alım sürecinde temel amaç şirketin kültür, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları şirketimize kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda işe alım sürecinin uygulama aşamaları şu şekildedir:

•  İhtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve yetkinliklerinin belirlenmesi,
•  İşe alım sürecinde yararlanılacak tekniğin belirlenmesi ve planlama,
•  Firma aday veri tabanı,
•  İnternet veri tabanı,
•  İlan (internet, basın),
•  Adaylar ile ön görüşme,
•  İlgili bölüm yöneticisi ile birlikte görüşme
•  Referans kontrolü
•  İşe başlatma

İşe alım sürecinde iş ortağının ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla doğru soruları sorarak gerekli önerilerde bulunuruz.

İş ilanına başvuru beklemeden headhunt yaparak ilerleriz ve ihtiyacınız olan yetenekle işe alım sürecinizi yönetiriz.