Açık Rıza Metni

Merhaba, adayların ilanlara başvuru yaptığı alanda ekteki açık rızayı kabul etmesi gerekir. AÇIK RIZA BEYAN FORMU İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yasadaki esaslar ve aydınlatma metninde yer alan sınırlar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, saklanmasına ve aktarılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. mail olarak “YANDEX” markasının ürünü olan “YANDEX” kullandığını, “YANDEX” yurt dışında yer alan bir firma olduğunu ve mail olarak yaptığımız yazışmalarda yer alan bilgilerin (her ne kadar YANDEX içeriklerine erişemediğini belirtmiş olsa da) YANDEX e aktarıldığını bildiğimi beyan eder ve bu aktarımı kabul ederim. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafından işlenmesine ilişkin Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dâhil olmak üzere aşağıda detayı yer verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verimin, Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafından işlenmesine, sözleşmenin yapılması, ifası, gerekirse hukuki yollara başvurmak amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın zorunlu olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Şirketimiz tarafından alınan belgeler size verilecek hizmet için tarafımızdan zorunlu olarak istenen belgeler olup bu belgelerde yer alan kişisel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz şu şekildedir; 1- AD-SOYAD, TC KİMLİK NUMARASI, DOĞUM TARİHİ- YERİ, ANNE BABA ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ, DİN (özel nitelikteki kişisel verinizdir), KAN GRUBU (özel nitelikteki kişisel verinizdir), UYRUK, MEDENİ DURUM, ASKERLİK DURUMU, İMZA BEYANNAMESİ, İKAMET ETTİĞİNİZ ŞEHİR VE DETAYLI ADRES, TELEFON NUMARASI VE MAİL ADRESİ, 2- MEZUN OLDUĞUNUZ İLKOKUL-ORTAOKUL-ÜNİVERSİTE BİLGİLERİ, KATILDIĞINIZ KURS BİLGİLERİ, DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞINIZ KURUM VE KURULUŞLAR (Tarafınızca verilen cv’ de yer alan diğer bilgilerdir.) Öte yandan tüm kurumlarımızda fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında güvenliğiniz açısından kamera kayıtları alınmaktadır. Asistanik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık A.Ş. tarafından aydınlatma metni haricinde düzenlenmiş onam metnini okudum ve yukarıda yer alan kişisel verilerimin, yine yukarıda yer alan sınır ve şartlar dahilinde işlenmesine; RIZAM VARDIR. RIZAM YOKTUR. İsim Soyisim İsim Soyisim