SEÇME ve YERLEŞTİRME (İŞE ALIM SÜREÇLERİMİZ)

SEÇME ve YERLEŞTİRME (İŞE ALIM SÜREÇLERİMİZ)

5.09.2021

SEÇME ve YERLEŞTİRME (İŞE ALIM SÜREÇLERİMİZ)

İŞE ALIMLARINIZI ASİSTE EDİYORUZ!

Doğru adaya en kısa sürede ulaşarak istihdam sürecinizi hızlandırıyor, pozisyonu mümkün olan en kısa sürede kapatmak için tüm aday tarama ve görüşme süreçlerini üstleniyoruz. İşletmeniz için hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyoruz.

Üstlendiğimiz “çözüm ortağı” ve “danışman” rolüyle işe alım süreçlerinizde uçtan uca çözüm üretiyoruz.

İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Metodumuz!

Firma ile detaylı bir görüşme yapılarak pozisyonun gereklilikleri ve organizasyon yapısı analiz edilir.

Firmanın pozisyondan beklentileri ve pozisyon kriterleri ortaya çıkarılır.

En uygun adayı arama sürecinde işe alım danışmanları  iş şartlarını derinlemesine araştırır.

Aday tarama sürecinde ASİSTANİK aday havuzu, online ve kariyer portalları kullanılır.

Aday tarama sürecinden sonra görüşme planlaması yapılır.