İletişim Merkezi İş Geliştirme Direktörü

İletişim Merkezi İş Geliştirme Direktörü

İletişim Merkezi İş Geliştirme Direktörü

İdeal aday, organizasyonun iş geliştirme faaliyetlerini yönlendirecek ve satış işini yönlendirecektir. Şirkette ve yeni işlerin yaratılmasında önemli bir rol oynar.

Sorumluluklar,

 • Hizmet sektöründe tercihen iletişim merkezi sektöründe yurtdışına satış yapmış
 • Yeni pazarlara girişini planlayın ve koordine eden
 • İş süreçlerin iyileştirilmesi ve sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına destek vermek,
 • Maliyet analizleri ve tahminleri hazırlamak,
 • Kurum hedefleri doğrultusunda, sektörel gelişmeleri takip ederek yeni projelerin oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Yeni pazarlar ile müşteri ihtiyaçlarını tanımlamak için araştırmalar yapmak,
 • Potansiyel pazarlar ile pazardaki eğilimleri araştırmak ve üst yönetime araştırma sonuçlarını raporlamak,
 • Rakip faaliyetlerini izlemek ve analiz etmek,
 • Pazarlama yöntemleri ile araçlarını geliştirmek veya belirlemek için ilgili departmanlar ile koordinasyon sağlamak,
 • Süreç iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında aktif rol almak,
 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve sorunları çözmek için tüm departmanlarla iş birliği yapmak,
 • Müşteri sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerine destek vermek,
 • İş geliştirme faaliyetleri ile ilgili yapılan araştırma ve çalışmaları raporlayarak yönetime iletmek.

Nitelikler

 

 • Lisans derecesi veya eşdeğer deneyim
 • Potansiyel müşteri yaratma yoluyla artan gelirin kanıtlanmış sicili
 • Güçlü iletişim ve müzakere becerileri
 • Yurtdışı satış deneyimi min. 3 yıl ve üzerinde olması
 • Almanca/İngilizce anadil veya ikinci dili olması

E Posta [email protected]
Telefon 02162125443